top of page

ZİHİNSEL YETERSİZLİK

Güncelleme tarihi: 12 Eyl 2023Zihinsel yetersizliğe ilişkin tanımlar 1900’lü yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Zihinsel yetersizliği olan bireyler zihinsel işlevler bakımından ortalamanın altında farklılık gösteren, bu duruma bağlı olarak sosyal, kavramsal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim dönemlerinde kendini gösteren ve özel eğitim hizmetlerine gereksinim duyan birey olarak tanımlanmaktadır.


Zihinsel İşlev:

Akıl yürütme, düşünme, problem çözme gibi süreçleri ifade eder.

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey:

Zihinsel işlevler ile sosyal pratik ve kavramsal uyum becerilerinde hafif düzeyde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireylerdir.


Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik adaptasyon becerilerindeki sınırlılıktan dolayı temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ve destek hizmetlerine yoğun ihtiyaç duyan bireylerdir.


Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklerinden kaynaklı öz bakım becerileri de dahil olmak üzere hayat boyu devam eden ve hayatın her alanın tutarlı, düzenli ve yoğun özel eğitim ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir.


Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey:

Bireyde bulunan zihinsel yetersizlikle birlikte öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kavrayamaması sebebiyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyaç duyan bireylerdir.
3 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page