top of page

ERKEN MÜDAHALE AKADEMİSİ

Erken Müdahale Akademisi (EMA) zorunlu ilkokul döneminden öncesini kapsayan, 0-78 ay dönemindeki gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocuklara bireysel ve grup eğitimi sunmak, EMA sistemine dahil olan çocukların ailelerini eğitsel/psikolojik desteklemek ve EMA sistemindeki eğitimci/uzmanların mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı hizmetler sunan bir erken müdahale sistemidir.


 • Aile Merkezli olma

 • Bilimsel olma

 • Evrensel olma

 • Liste Öğesi

 • Yerel özellikleri yansıtma

 • İnsan odaklı olma

 • Veriye dayalı olma

 • Disiplinlerarası olma

 • Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı olma

 • Yenilikçi tabanlı olma

 • Topluma yönelik olma


Aile Merkezli olma

EMA’da yürütülen çalışmalar erken müdahale uygulamalarının tüm süreçlerine aileyi dahil eden, aile merkezli uygulamaları yansıtır.

Bilimsel Olan

EMA’da yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş ve bilimsel uygulamaları yansıtır.


Evrensel Olma

EMA’da yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan çocuk gelişiminin doğasını yansıtan evrensel bilgileri yansıtır.


İnsan odaklı olma

EMA’da yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.


Veriye dayalı olma

EMA’da yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.

Disiplinlerarası olma

EMA çoklu faktörlerin gelişimsel yetersizlikten etkilenen ve/veya etkilenecek çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve EMA’da sunulan hizmetler disiplinlerarası yaklaşımı yansıtır.

Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı olma

EMA’da yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BİT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.

Yenilikçi tabanlı olma

EMA’da yürütülen çalışmalar, geliştirilen ürün ve materyaller, sunulan hizmetler erken müdahale alanında yenilikçi özellikleri yansıtır.

Topluma yönelik olma

EMA ulusal ve uluslararası düzeyde topluma yönelik uygulamaları hizmetlerine yansıtır.
27 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page