top of page

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR KİMLERDİR?

  • Her birey farklı gelişimsel özelliklere sahiptir ve bu gelişim özelliklerine göre hayatını şekillendirir. Bireyin gelişimi; hareket gelişimi, sosyal gelişim, duyusal gelişim ve bilişsel gelişim alanını kapsamaktadır.

  • Özel gereksinim gerektiren çocuklar ise normal gelişim birey gösteren bireylerden farklı olarak zihinsel, görme, işitme, bedensel yetersizliği ile birlikte dil ve konuşma bozukluğu olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan, öğrenme güçlüğü çeken, otistik ya da üstün zekalı bireyler olarak ifade edilmektedir.

  • Özel gereksinimli bireyleri daha detaylı tanımak adına yetersizlik, engel ve risk taşıma kavramlarını iyi bir şekilde bilmek gerekir.

  • Yetersizlik, bir şeyi yapmada yeterli olmamayı, bir problemle karşılaşıldığında başa çıkamamayı ve sınırlı kapasiteyi ifade eder. Başka bir ifadeyle herhangi bir zedelenmeye bağlı olarak organların işlevlerini yerine getirememe durumudur.

  • Engel, yetersizliğe bağlı olarak bireyin çevreyle etkileşiminde ortaya çıkan problemleri ve bu problemleri anlamlandırıp yerine getirememe durumudur.

  • Risk taşıma kavramı ise yetersizliği henüz belirlenmemiş ama ileride yetersizlik gösterme olasılığı yüksek olan çocukları ifade eder.


14 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page