top of page

Dil ve Konuşma Terapisi Faydaları


Samsun Dil ve Konuşma Terapisi… Dil, konuşma ve iletişim becerileri bireyler arası etkileşimin sağlanabilmesi için gerekli yapı taşlarıdır. İletişim bireyler arasında bilgi ve düşünce değişimini sağlayan kodlama, iletme ve kod çözme işlemi, diğerlerinin düşüncelerini, bilgilerini ve duygularını alma ve ilişki kurma deneyimini içerir. Konuşma sözel dilin işitmeve ses yolu kullanılarak konuşmada kullanılan organlar (dil, dudak, dişler gibi) aracılığıyla ifade biçimidir. Dil insanların iletişimde bulunmak amacı ile geliştirdikleri bir anlaşma aracıdır. Mesajımızı başka bir kişiye aktarmak amacıyla kullandığımız ortak semboller sistemidir.


Dil ve konuşma sorunlarının uzun dönemli olumsuz etkisi akademik becerileri öğrenme (okuma- yazma) ve sosyal etkileşime yansır. Bu nedenle çocuğunuzda dil ve konuşma sorunu olduğunu düşündüğünüz an zaman kaybetmeden Bizim Kardelen’in Dil ve Konuşma Terapisi modülüne başvurmanızda fayda var. Konuşma terapisinin faydası sadece çocuklar için değil ergen ve yetişkinler için de geçerlidir ancak toplumda yetişkinlerde rastlanılan konuşma bozukluklarının “tedavi edilemeyeceği / artık çok geç olduğu” inanışı yaygın olduğundan yetişkin başvurusu daha azdır.


Dil ve konuşma terapistleri, çocuk veya yetişkin, insan iletişimini ilgilendiren her konuda etkin bir rol oynarlar. Çocuklarda dilin edinilmesi ile ilgili gelişimsel sorunlar (gecikmiş dil, artikülasyon) ve bu sorunlardan kaynaklanan okuma-yazma sorunları, zihin engeli, işitme engeli, otizm gibi farklı engel gruplarının dil sorunları dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarının ilgilendiği iletişim bozukluklarından bazılarıdır.
Dil ve konuşma terapistlerinin ağırlıklı olarak çalışma alanları şunlardır:

Gecikmiş dil ve konuşma:

Çocuğun konuşması yaşından beklenilenden çok geri veya yavaştır. Zihinsel, motor, duygusal, ruhsal ve sosyal bir neden belirlenemediği halde dil sorunu vardır. Ailede bireylerinde de geç konuşma hikayesi varsa bu olayın görülme olasılığı yüksektir. Genel olarak iki yaşına gelip de hala tek sözcük (yalın, eksiz) aşamasını geçmemiş bir çocuk dil ve konuşma açısından yavaş gelişme işaretleri veriyor demektir.


Kekemelik ve akıcılık sorunları:

Genellikle çocuklukta başlar. %75’i 3,5 yaşından önce görülür. Erkeklerde kızlardan üç kat fazla görülür. Konuşmada tekrarlar, uzatmalar, patlamalar, bloklar ve sessizlik şeklinde görülür.


Hızlı-bozuk konuşma (cluttering):

Aşırı hızlı konuşma ile birlikte düzensiz cümle yapısı görülür, söyleyiş problemleri ve konuşmayı başlatma problemleri vardır. Kekemelerin aksine konuşmalarının farkında değillerdir ve nadiren kekelerler.


Sesletim(Artikülasyon) ve sesbilgisel sorunlar:

Belirli bir sesin beklenildiği gibi söylenememesi, bazı seslerin farklı sesletilmesi, konuşmanın anlaşılırlığının düşük olması gibi özellikler gösterirler.


Yarık dudak dudak – damağa bağlı konuşma sorunları:

Yarık dudak damaklı çocuklarda konuşma bozukluklarının yanı sıra yutkunma, emme (beslenme) sorunları, kapanmamış ya da tam oluşmamış damakta dişler eğri veya eksik olabilirler, pek çoğunda işitme bozukluğu da görülmektedir.


Dispraksi Apraksi:

Konuşma için kas hareketlerini bilinçli olarak düzenli ve iyi zamanlanmış bir şekilde seçme, programlama ve eyleme koyma becerisinde bozukluklar görülür. Bu hastalar sık sık duraklayıp artikülasyon pozisyonu bulmak için çabalarlar, sık sık yanılıp tekrar denerler, pek çok sesin yerine başka sesler koyarlar.


Edinilmiş/ Nörolojik dil ve konuşma bozuklukları:

Serebra-vasküler olay (SVO-CVA), tümörler vs. sonucunda beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanması ile ortaya çıkar. Konuşurken kişinin kendini ifade edememesi, konuşulanı anlama güçlüğü, okuma ve yazma güçlükleri şeklinde görülür.


Ses bozuklukları:

Normal ses çıkarabilmek için fonasyon organlarının gerek anatomik, gerek işlevsel yönden iyi işlev görememesi sonucu konuşurken sesin kullanımı bozulur. Alçak sesle, kısık sesle konuşma, yaşına, cinsiyetine, fiziksel gelişimine uygun olmayan ses tonu ve konuşma biçimini kullanma şeklinde görülür.


İşitme engeline bağlı dil ve konuşma sorunları:

Dış kulak, orta kulak, iç kulak düzenekleri birinde ya da birkaçında sorun olması işitme engeline neden olur. İşitme engelli bireylerde konuşma sesini algılama, konuşulanı anlama ve konuşmanın anlaşılırlığı ile ilgili sıkıntılar olmaktadır.

Samsun Bizim Kardelen Ailesi olarak tam teşekküllü kadromuz ile bu hizmeti sunduğumuzu siz velilerimize memnuniyetle bildiririz.


60 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page