top of page

OKUMA BOZUKLUĞU (DİSLEKSİ)

Disleksi adıyla bilinen okuma bozukluğu bireyin ortalama zekâya sahip ve normal eğitim düzeyinde olmasına rağmen okuma başarısındaki geriliği ifade eder. Bu tarz bireylerin bilişsel düzeyleri(düşünme, problem çözme, mantığa oturtma, anlama) ileri olmasına rağmen çocukların spesifik olarak konuşma için ihtiyaç duyulan seslerin tamamını veya bir kısmını üretememesi ve aktaramaması, kelimeleri telaffuz etmede problem yaşadıkları görülür. Disleksili çocuklarda motor becerilerde bozukluklara çok sık rastlanır. Sol eldeki belirgin zayıflığın yanı sıra sağ el yavaşlığı dikkat çeker.

Disfonetik Okuma: Harf- ses ilişkisinin bozukluğu olarak ifade edilir.

Diseidetik Okuma: Verilen kelimeleri bir bütün olarak okuyamamasıdır. Harf-harf okur veya kelimeleri hiç okuyamaz.

Disfonetik Okuma: İşitsel disleksi olaraktan bilinir. Görsel-işitsel bağlantı yokluğunda görsel imge (harf, kelime) bir ses uyandırmaz ve okuyamaz.5 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page