top of page

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını amaç edinen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir.


Ergoterapi Uygulamaları

Ergoterapi birimine başvuran bireyler, hayat kalitesini artırmayı hedefleyen çeşitli alanlarda ergoterapi uygulamaları almaktadır.

Psikiyatrik ergoterapi: Hastanın ihtiyacı doğrultusunda uygulanan ve psikolojik açıdan rahatlamasını sağlayan ergoterapi uygulamasıdır.

Mesleki ergoterapi: Daha çok engelli bireylerin istihdama katılım aşamasında uygulanan ve çalışmanın olumlu yönlerini yansıtan ergoterapi uygulama şeklidir.

Toplum Temelli ergoterapi: Özel durumlarından dolayı temel hizmetlere ulaşımda sıkıntı yaşayan bireylerin topluma katılımını amaçlayan ergoterapi uygulamasıdır.

Bilişsel ergoterapi: Beyinden kaynaklı nörolojik hastalıklarda ve dış kaynaklı beyin hasarlarından sonra hastanın günlük yaşamını fiziksel açıdan rahatlatmaya yönelik multidisipliner bir ergoterapidir.

Geriatrik ergoterapi: Genellikle yaşlılıktan kaynaklanan, fiziksel ve zihinsel işlevleri etkileyen hastalıklardan dolayı sağlanan ergoterapi uygulamasıdır. Genellikle demans, Alzheimer, Parkinson gibi beyin kaynaklı rahatsızlıklara sahip kişilere uygulanır.

Pediatrik ergoterapi: Büyüme ve gelişmeyi etkileyen rahatsızlıklara sahip çocukların günlük aktivitelerde olumsuzluk yaşamaması adına uygulanır. Bu ergoterapi uygulamasına tabi olan çocuklar özel eğitim uygulamalarına tabi tutulur.


Ergoterapi veya occupational therapy (OT) engelli bireylerin ihtiyaçlarını kendi başlarına giderme konusunda yardımcı ve adaptif cihazlar ile ergonomik girişimler kullanarak bireyi optimum işlevsellik düzeyine çıkarmaya çalışır. Hasta bu süreçte psikolojik ve fiziksel yönlerden çeşitli uygulamalara tabi tutulur. Bir sonraki aşamada ise hazır hissedildikten sonra hastanın özel (adaptif ve yardımcı) cihazlar ile günlük hayata adapte edilmesi, işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırması sağlanır. Rehabilitasyon ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olan ergoterapist, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktoru rehberliğinde fizyoterapist, psikolog ve sosyal çalışmacı ile birlikte bir ekip çalışmasıyla bireyin biyopsikososyal modelinde yani fiziksel, mental ve psikolojik boyutlarında optimal düzeyde iş/meslek, sosyal katılım, günlük yaşam aktiviteleri ve mobilitesinde bağımsız ve üretken olması için planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirir.


6 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page