top of page

DOĞALABA OTİZMDE KANITA DAYALI MÜDAHALE

DOĞALABA Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların eğitiminde etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış ve kanıta dayalı uygulama raporlarında yer verilen uygulamaları modüler bir yapı ile uygulanabilir hale getiren eklektik (yapılandırılmış-yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış) bir müfredattır.


DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale,

  • “alıcı dil, ifade edici dil, eşleme, etkinlik çizelgeleri, etkinlikle meşguliyet, fiziksel etkinlik, taklit, oyun, ortak dikkat, özbakım, sosyal beceriler, tuvalet becerileri, yönerge, öğrenmeye hazırlık, ön akademik beceriler, davranış yönetimi” gibi başlıklarda modülleri içermektedir.

  • OSB tanısı almış ve OSB riski olan çocukların gelişim alanlarını desteklemek üzere yapılandırılmıştır.

  • farklı düzeylerde aşamalandırılmış modüller içermektedir.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale,

  • müfredatında yer alan modüllerdeki davranış ve becerilerin öğretimine yönelik etkililiği kanıtlanmış “ebeveyn-merkezli uygulamalar, doğal öğretim, ayrık denemelerle öğretim, sembol pekiştirme sistemi, pekiştirme ve motivasyon sistemi, ipucu stratejileri, fırsat öğretimi, etkinlik çizelgelerinin kullanımı, davranış yönetimi, şekil verme ve replikli öğretim” gibi öğretim yöntem/strateji ve süreçler kullanılmaktadır.

  • bireysel ve grup eğitimi şeklinde uygulanabilen "doğal-gelişimsel-davranışsal" bir müdahale programıdır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale,

  • uygulamalarının her yaşta otizmli bireyin gelişiminde önemli bir fark yarattığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

  • sosyal açıdan kabul edilmesi zor öfke, tekrarlayıcı ve zarar verici davranışları azaltmak için etkili uygulamalar sunar.


18 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page