top of page

ARİTMETİK BOZUKLUK (DYSCALCULİA)

Bu tanıda yer alan çocuklar genelde matematik becerilerinde akranlarına nazaran daha alt düzeyde başarı gösterirler. Bireyin discalculi olabilmesi için matematik becerilerinde değerlendirme yapılıp en az iki yıl üst üste bu değerlendirme sonuçlarında %25’in altında kalması gerekir. Discalculi olan çocuk sayıları, rakam ve kelime olarak öğrenmede güçlük, sıra ile sayı sayma, parmak hesabı ile matematik işlemi yapma, saatler ve tarihleri doğru okumada, çok basamaklı problemleri çözme, yer-yön kavramlarında, düz bir çizgide yazıyı devam ettirmede ve matematiksel algoritmalarda yetersizlik ve güçlük yaşarlar.6 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page